Om BI:CCI

Handelshøyskolen BI opprettet et forskningssenter for kreativ næring høsten 2014 for å fremme forskning og utdanning innenfor dette fagfeltet i Norge.

I Norge opererer vi med 11 bransjer innenfor den kreative næringen: Arkitektur, aviser og magasiner, bok, dataspill, film, musikk, reklame- og event, TV- og radio, utøvende virksomhet (scenekunst, orkester, opera og ballett/ dans), utdanning og undervisning (innenfor denne næringen) og visuell virksomhet (kunst, design, museum og kulturarv). Fellesnevneren for disse bransjene er at de alle bedriver formbevisst kommunikasjon på mer eller mindre kreativt vis. Senteret bærer navnet creative industries (kreative bransjer/næringer) fremfor “kulturnæring”, fordi det er dette begrepet som dominerer internasjonalt i både teori og praksis.

Kontakt:
Senterets leder Anne-Britt Gran: anne-britt.gran@bi.no
Twitter: @BI_CCI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s