Hvorfor et Centre for Creative Industries?

Av leder Anne-Britt Gran

Gran, Anne-Britt 170x170

Handelshøyskolen BI opprettet før jul et nytt forskningssenter, Centre for Creative Industries. Hva kan BI bidra med på dette forskningsfeltet?

Centre for Creative Industries er et nytt forskningssenter ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Vi startet opp med ni medarbeidere: Professor Sigrid Røyseng, førsteamanuensis Terje Gaustad, Christian Fieseler, Tor Bang, Mona Solvoll, Jo Bech-Karlsen, instituttleder Gillian Warner-Søderholm, doktorgradsstipendiat Christian Farstad og undertegnede. I år ble senteret styrket med samfunnsøkonom og innovasjonsforsker Peder Inge Furseth og vitenskapelig assistent Øyvind Torp med Kultur og ledelsesbakgrunn.

Samarbeid med eksterne bransjeaktører og praktisk innflytelse vil stå sentralt i senterets virksomhet, som det gjør på hele BI. Nå samarbeider vi blant annet med Music Norway på et prosjekt om musikkeksport.

Hva vi skal gjøre?

Formålet med senteret er å fremme forskning og utdanning på dette fagfeltet i Norge. Senterets tematiske hovedområder innen forskning er:

1) Digitalisering av produksjon, distribusjon, kommunikasjon og forbruk

2) organisasjonen; ledelse, forretningsmodeller, markedsføring, eksport

3) privat finansiering som sponsing, investeringer og crowd funding

Kommunikasjon av forskningsresultater, og faglige refleksjoner over aktuelle problemstillinger, vil stå sentralt i senterets virksomhet. Egen forskningsrapportserie, frokostseminarer, denne bloggen og Twitterkontoen @BI­_CCI er blant kanalene vi vil bruke. Ansvarlig for forskningskommunikasjon på BI, Audun Farbrot, er vår trofaste støttespiller i dette arbeidet.

Vekstnæring

Det skjer for tiden mye på området kreativ næring – både praktisk, politisk og faglig. Rett før jul i 2014 kom den første målingen av kultur- og kreative bransjer i alle 28 EU-land, Creating Growth – measuring cultural and creative markets in the EU (http://www.creatingeurope.eu/ ), utført av EY (tidligere Ernst&Young).

Kultur og kreative næringer utgjorde til sammen den tredje største sektoren i EU med hensyn til sysselsetting, og det er bare byggebransjen og næringsmiddelindustrien som sysselsetter flere.

Centre for Creative Industries og Menon Business Economics arbeider nå med en ny kartlegging av den kreative næringen i Norge basert på regnskapstall fra 2013. Det kommer et eget blogginnlegg om dette arbeidet, der vil vi også se grundigere på den europeiske kartleggingen – ikke minst på de metodologiske utfordringene i slike kartlegginger.

Roper etter private penger

Den blå kulturpolitikken i Norge roper stadig høyere om privat kapital og mer entreprenørskap i kultursektoren. I fjor opprettet Kulturdepartementet et Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer i Lillehammer og bidro med midler til forskningsprogrammet KulMedia i Norges Forskningsråd.

Kopinors årskonferanse den 26. februar het Kreative næringer – den nye oljen? – og det var betydelig optimisme å spore på den nye oljens vegne. Den nye Innovasjon Norge-sjefen, Anita Krohn Traaseth, har lansert et Drømmeløft for norsk næringsliv, der kultur og kreative næringer også får plass. Drømmeløftet Kultur gjennomføres den 24. mars i samarbeid med Norsk Kulturråd og Centre for Creative Industries (http://www.innovasjonnorge.no/drommeloftet-kultur/#.VPl74LHKxlZ ).

På tide å ta kreative næringer på alvor

Diskusjonen om kreative næringer griper stadig om seg. Det skjer betydelig mindre i den konkrete næringssatsingen og i norsk næringslivsmentalitet. Kunnskapsproduksjonen i Centre for Creative Industries skal bidra til å synliggjøre betydningen av kreative bransjer, både økonomisk og samfunnsmessig. Den kreative næringen rommer også offentlighetens infrastruktur; mediene, litteraturen, kunsten. Det er derfor mange grunner til å ta den på alvor.

Advertisement

4 thoughts on “Hvorfor et Centre for Creative Industries?

 1. For fagfeltet organisasjonsutvikling: Tillt Sverige fremmer bruken av kunst for å møte utfordringer i næringslivet og offentlig sektor. Videre er Tillt medlem av det europeiske Creative Clash-nettverket. Creative Clash har publiser flere interessante vitenskapelige artikler om b.la. kunstneriske intervensjoner i organisasjoner, og fremskaffet et felles vokabular for feltet.

  Samarbeider BI:CCI med Tilt og Creative Clash?

  Hilsen kjartan@artsync.no

  Like

  1. Nei, ikke foreløpig, men dette ser veldig interessant ut og vi har et prosjekt om kreativitetsdrevet innovasjon, som handler om akkurat dette. Tar gjerne et møte om dette i nær fremtid. God helg fra Gran

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s